واحد علمي

برای تماس با واحد مشاوره علمی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

shooshoo@delfmedica.com

خانم دکتر شهره قاسمی